• Menu
  • De Kompetitie
  • Allerlei
  • Foto's

  • 't is voorbijU bent bezoeker:
Home 22nd October, 2019

Nieuwe reglementering!!

Nieuw in seizoen 2010 - 2011!!
Vanaf dit seizoen mogen de wisselspelers doorlopend worden gewisseld tijdens de match.!
----------------------------------------------------------------------------------------
Enkel nog geldig als identificatiebewijs zijn alle documenten MET foto, afgeleverd door een officiële instantie, een vervangdocument afgeleverd door de Politiediensten bij verlies of diefstal. Een kopie van de identiteitskaart is NIET MEER GELDIG.
Bij gebrek hieraan mag NIET DEELGENOMEN worden aan de wedstrijd.

Nieuwe reglementering aangaande de doping- en drugscontrole bij sporters.

Onder druk van de FIFA werd in december 2004 in spoedtempo een nieuwe reglementering goedgekeurd in de N.S.C. van de K.B.V.B.

De meest belangrijke punten:

1. Worden als doping beschouwd: het gebruik van een substantie en/of middel bij de voorbereiding op en/of de deelname aan een sportmanifestatie, dat van aard is het rendement kunstmatig te verhogen of het gebruik ervan te maskeren.

2. Onder sportmanifestatie verstaat men elke georganiseerde voetbalaktiviteit, meer bepaald de trainingen, vriendschappelijke, competitie- of demonstratiewedstrijden.

3. Sancties: eerste inbreuk: schorsing van minimum 6 maanden en een boete van 6500 euro. Elke volgende inbreuk binnen de vijf jaar: schorsing van minimaal 1 jaar, eventueel schrapping van de bondslijsten en een onmiddellijke boete van 10000 euro.

4. De boete is te betalen door de overtreder en NIET door de club.

5. De controles worden in Vlaanderen uitgevoerd door de Vlaamse Gemeenschap.

6. Buiten de veroordeling door de K.B.V.B. via het bondsparket is er dus ook een gerechtelijk onderzoek volgend op of gelijktijdig aan het onderzoek door hetbondsparket mogelijk.

7. Voor meer inlichtingen kijk op internet: www. dopinglijn.be

Opgelet :
Vermeld bij het voorschrijven van medicatie door uw geneesheer steeds dat je sporter bent. Dat kan veel moeilijkheden voorkomen.
Bij controle steeds vermelden welke medicamenten je in de maand(en) vooraf hebt genomen. De door de Vlaamse Gemeenschap voorgeschreven 14 dagen volstaan in de meeste gevallen niet. Bovendien moet je er op toezien dat deze verklaring juist wordt opgeschreven in het bijzijn van je afgevaardigde (na match) en dit dan ook ondertekenen na verificatie. De afgevaardigde kan eveneens ondertekenen als getuige van de verklaring, indien nodig.

top