• Menu
  • De Kompetitie
  • Allerlei
  • Foto's

  • 't is voorbijU bent bezoeker:
Home 23rd February, 2019


Laatste nieuws

Studax krijgt met Joti Boeve een nieuwe versterking in de rangen. Hij komt over van de kern van de moederclub.
------------------------------------------------------------------------------------
De uitgestelde match tegen Ploegsteert gaat door op zondag 10 maart om 9.15hr.
Deze tegen St Eloois Winkel op donderdag 7 maart om 19.30hr.

------------------------------------------------------------------------------------
We vernemen het overlijden van de heer Frans Torreele, vader van Rudy en het overlijden van de heer Henri Carrijn vader van Hans.
We bieden onze beide medespelers onze blijk van medeleven aan.
------------------------------------------------------------------------------------
We kijken terug op een geslaagde derby met receptie en bbq.
De gratis receptie voor spelers en ereleden was een mooi initiatief.
Zo een zaken kunnen echter pas aangeboden worden wanneer we ook wat inkomsten kunnen genereren uit onze activiteiten.
Zoals al dikwijls aangehaald is het niet onze bedoeling om winsten te maken maar om iedereen aan een democratische prijs te laten sporten EN ook nog af en toe eens een mooi activiteit te organiseren om onze kas te spijzen.

We doen dus graag een oproep aan ALLE spelers om aanwezig te zijn op onze “FOUTTE AVONT” en genoeg vrienden en kennissen mee te brengen.
Het zou sympathiek zijn als elk een aantal kaarten kan aan de man brengen in zijn kennissen kring.

Het is eenvoudig 65spelers x 2 kaarten voor hemzelf is 130 en als iedereen nog eens twee extra kaarten verkoopt zit de zaal al meer dan halfvol!

We rekenen op Uw medewerking!
------------------------------------------------------------------------------------
Het Studaxbestuur zakte af naar de kerstmarkt en overhandigde de traditionele Kadobon voor de KFC-Jeugd aan voorzitter van het jeugdbestuur Dirk Vandermarliere.
Penningmeester Klaas Verbeke taste dit jaar net iets dieper in de buidel dan vorige jaren.
De kerstman kon natuurlijk niet ontbreken evenals Lauretto Deseure van het hoofdbestuur.

------------------------------------------------------------------------------------
Op 9 en 10 maart gaan we op weekend naar Nederland.
We verblijven in Amsterdam maar trekken naar Rotterdam, Den Haag, Delft en Utrecht.
Spelers en ereleden kregen hieromtrent al een mail.
Wie wenst deel te nemen dient zich zo snel mogelijk op te geven.
Binnen enkele dagen volgt dan het definitieve volledige programma.
------------------------------------------------------------------------------------
Tobias Battheu komt de Studaxrangen vervoegen. Gezien de leeftijd zal hij uitkomen bij de B-ploeg.
------------------------------------------------------------------------------------
Het lijstje gekwetsten is niet klein voor het ogenblik.
Een degelijke versterking voor beide ploegen is zeker welkom.
Misschien als speler ook niet al te vlug aangeven om niet te spelen.
Soms kan na een zware avond even aantreden op zondagmorgen, zelfs al is het als reservespeler, soelaas brengen.
------------------------------------------------------------------------------------
Studax KFC Poperinge maakt zijn gigantisch archief over aan het Poperingse Stadsarchief.

Donderdag 18 oktober “18 is weer een historische dag voor Studax KFC Poperinge. Immers het gigantisch archief van de Poperingse veteranenvoetbalvereniging verhuist naar het Stadsarchief.
Ontstaan in 1966 werden alle documenten steeds bijgehouden. Naast de talrijke verslagen, Studaxkronieken over het wel en wee van de vereniging, reisverslagen, selecties, enz... bevat het archief talrijke fotoalbums, duizenden dia’s en 11mm-films. Stadsarchivaris Tijs Goethals en archiefmedewerker Wouter Moyaert zullen er dan ook samen met hun vrijwilligers een hele kluif aan hebben.
Oprichter van Studax André Vanden Broele en huidig secretaris Marc Dewilde leverden de vracht af in het Stadsarchief.
André kent nog veel achtergrondverhalen (sappige en minder sappige) en vertelde er ter plaatse een aantal.
Omdat deze zo interessant bleken voor de stadsarchivaris zal André teruggaan om een aantal hiervan mondeling te laten registreren door een vrijwilliger.
Zo staat Studax bij voorbeeld aan de basis van de verbroederinge met zustersteden Wolnzach en Hyte, ontstond de Sportraad in de basis van Studax en zelfs het achtergrondverhaal van de huidige Sportzone is er eentje waar Studax een rol in vervulde wat voor velen niet geweten is. Het verhaal van Studax zit voor een deel al verborgen onder de grond in het Stadpark in de tijdscapsule en is nu eveneens voor de eeuwigheid gevrijwaar in het archief.


------------------------------------------------------------------------------------
Een nieuwe Horeca-erelid treed toe tot onze groep met sympathiserende Horeca-zaken: Oud Vlaenderen op de Grote Markt 14 Poperinge

------------------------------------------------------------------------------------
Sponsor Bertrand Pouseel van “EEN GOED BED “ kwam op zondagmorgen langs om de nieuwe uitrusting te overhandigen aan de spelers, waarvoor dank. De komende jaren ziet het team er terug pico bello uit.
top